Tính toán công suất sự cố trong phép đo mức radar


Tính phần trăm công suất tới phản xạ trở lại máy phát và phần trăm công suất tới truyền (chuyển tiếp) qua chất lỏng trong đó ra đa ứng dụng đo mức:

Cấp độ radar

Tính toán công suất sự cố trong phép đo mức radar

Ngoài ra, tính toán ullage đối với tàu này theo cả đơn vị mét và đơn vị feet / inch, cho thời gian xung phản xạ (“tiếng vang”) là 11,176 nano giây.

Lưu ý: vận tốc truyền của sóng vô tuyến trong không khí xấp xỉ 3 × 108 mét / giây, giống như tốc độ ánh sáng trong chân không.

Trả lời một phần:

Pphản ánh = 63,45%

Ullage = 1,676 mét

Câu hỏi khác

1. Một kỹ thuật giải quyết vấn đề hiệu quả để áp dụng cho việc tính toán ullage là đơn giản hóa vấn đề và giải quyết vấn đề đơn giản hóa đó.

Trong trường hợp này, một cách dễ dàng để “đơn giản hóa vấn đề” là thay đổi các giá trị số cho thời gian dội lại và tốc độ ánh sáng cho đến khi giải pháp cho ullage trở nên rõ ràng ngay cả khi không sử dụng máy tính.

Sau đó, công thức chúng ta phải sử dụng để tính toán bất kỳ vấn đề thời gian / tốc độ / ullage echo sẽ rõ ràng. Áp dụng kỹ thuật “đơn giản hóa vấn đề” cho phép tính ullage này.

2. Bạn sẽ nói đây là một ví dụ về phản xạ tín hiệu tốt, hay phản xạ tín hiệu kém? Nói chung, (các) điều kiện nào tạo nên tín hiệu phản xạ mạnh cho một thiết bị đo mức dựa trên radar?

Chia sẻ câu trả lời và giải thích của bạn với chúng tôi thông qua phần bình luận bên dưới.

Đọc tiếp:

Tín dụng: Tony R. Kuphaldt

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

TNBlogs.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *