Ứng dụng Big Data trong ngành dược và chăm sóc sức khoẻ


Sau khi chuyển đổi các chức năng nâng cao trải nghiệm khách hàng như bán hàng và tiếp thị, Big Data đang mở rộng phạm vi đến các bộ phận khác của doanh nghiệp. Trong lĩnh vực R&D, nghiên cứu và phát triển, Big Data và phân tích đang được áp dụng trên toàn các […]

The post Ứng dụng Big Data trong ngành dược và chăm sóc sức khoẻ appeared first on Industrial IoT & Smart Factory VN.

Leave A Reply

Your email address will not be published.