Microsoft phát hành song sinh kỹ thuật số bằng cảm biến, IoT và AI


Microsoft đã tạo ra một bộ đôi kỹ thuật số của trụ sở Singapore tại khu vực, kết quả là hợp tác với Bentley Systems và Schneider Electric. Cặp song sinh số – digital twin cung cấp một cách để đại diện cho thế giới thực trong một không gian kỹ thuật số, lần lượt đạt […]

The post Microsoft phát hành song sinh kỹ thuật số bằng cảm biến, IoT và AI appeared first on Industrial IoT & Smart Factory VN.

Leave A Reply

Your email address will not be published.