Các nhà khoa học dữ liệu sử dụng học máy để khám phá phương pháp điều trị COVID-19


Các nhà nghiên cứu đang sử dụng các thuật toán Machine Learning có khả năng tạo ra hàng triệu kháng thể trị liệu để nhanh chóng tìm ra phương pháp điều trị cho COVID-19. Andrew Satz và Brett Averso, tốt nghiệp Viện Khoa học dữ liệu tại Đại học Columbia, đã đưa ra một startup […]

The post Các nhà khoa học dữ liệu sử dụng học máy để khám phá phương pháp điều trị COVID-19 appeared first on Industrial IoT & Smart Factory VN.

Leave A Reply

Your email address will not be published.