Browsing Tag

Ứng dụng IoT trong sản xuất

Ứng dụng IoT cho hệ thống khí nén

Vài năm qua chúng ta đã chứng kiến ​​sự quan tâm đáng kể xung quanh Internet of Things (IoT) và Công nghiệp 4.0. Trong lĩnh vực sản xuất, khái niệm này thường được gọi là Internet vạn vật công nghiệp (IIoT) và đáng chú ý là chúng ta…

Novartis chuyển đổi số sản xuất thuốc với AWS

Novartis đã và đang hợp tác với AWS để xây dựng một nền tảng phân tích và dữ liệu toàn doanh nghiệp để thay đổi cách thức sản xuất và phân phối dược phẩm Novartis International AG là cung cấp các giải pháp chăm sóc y tế tiên tiến…