Browsing Tag

robot

Bosch bán công ty sản xuất cánh tay máy đóng gói

Bosch đã công bố ý định bán mảng kinh doanh máy móc đóng gói của mình cho công ty đầu tư CVC Capital Partners của Luxembourg. Công ty công nghệ đóng gói của Bosch sẽ giữ lại tất cả các cộng sự trên 15 quốc gia. Công ty có trụ sở tại…