Browsing Tag

RFID

Nghiên cứu ứng dụng Blockchain

Bài viết trước chúng ta đã thấy chuỗi cung ứng là một trong những ngành dường như đặc biệt phù hợp để ứng dụng công nghệ Blockchain và IoT . Cũng giống như cách một loại tiền được truyền từ người này sang người khác, với mỗi giao dịch hình…