Browsing Tag

Iot

SDN và Edge Computing

Việc kết nối rất nhiều thiết bị với Internet sẽ không tạo ra một Internet vạn vật hữu ích (IoT) – và IoT sẽ biến đổi mọi thứ từ các nhà máy thông minh,  Thành phố thông minh. Loại IoT đó đòi hỏi sức mạnh tính toán lớn và các mạng có khả…