Browsing Tag

digital twin

Bản sao kỹ thuật số

Nhiều thông tin gần đây được xuất bản bởi IDC nhấn mạnh tầm quan trọng của chuyển đổi số (Digitalization) và nhu cầu cho các công ty để cho phép một mạng lưới các Bản sao kỹ thuật số (digital twin) để duy trì tính cạnh tranh. Một cuộc cách…