Browsing Tag

digital twin la gi

Case Study từ Visa, Airbus, Bosch và SNCF

Internet vạn vật (IoT) đang thay đổi thế giới của chúng ta từng ngày một. Điều này có vẻ như là một tuyên bố khá táo bạo, nhưng  chúng ta hãy xem xét các tác động của công nghệ mang tính cách mạng này đã có ý nghĩa gì đối với truyền thông,…