Kiến trúc tham khảo tích hợp giữa Intel và SAP Leonardo IoT


Internet of Things (IoT) giúp doanh nghiệp thu thập dữ liệu thời gian thực, do máy móc thiết bị tạo ra và sau đó tổng hợp dữ liệu đó thành thông tin chi tiết có thể sử dụng được khi kết hợp với thông tin chuỗi cung ứng và hoạt động quản trị doanh nghiệp. IoT cho phép nhiều khả năng mới xung quanh việc thu thập dữ liệu, lưu trữ dữ liệu, phân tích và quy trình kinh doanh kỹ thuật số, từ đó có thể giúp doanh nghiệp kết hợp dữ liệu công nghệ hoạt động thời gian thực (OT) với quy trình kinh doanh công nghệ thông tin (IT ). Những khả năng mới này có thể giúp xác định lại cách thức hoạt động của các công ty bằng cách chuyển đổi cả quy trình và sản phẩm của họ.

Intel và SAP đang hợp tác để thực hiện các dự án tiềm năn của IoT. Bằng cách kết hợp Nền tảng Intel® IoT với các khả năng của SAP® Leonardo IoT chạy trên Nền tảng cloud SAP, các doanh nghiệp có thể tận hưởng các lợi ích rộng lớn của việc thu thập và phân tích dữ liệu IoT trong khi giảm bớt gánh nặng quản lý IoT.

Bài viết này giới thiệu ứng dụng IoT trong ngành dọc cụ thể, mô tả các khối xây dựng của giải pháp IoT kết hợp từ Intel và SAP trong môi trường tài sản được kết nối trong ngành sản xuất. Bài viết cũng mô tả kiến ​​trúc tham chiếu chung của Intel và SAP để giúp các doanh nghiệp chuyển đổi các quy trình cốt lõi của họ và phân biệt chất lượng dịch vụ và sản phẩm.

Giá trị của giải pháp IoT đầu cuối

Theo nghiên cứu của Viện toàn cầu McKinsey, tổng giá trị được tạo ra bằng cách triển khai các giải pháp IoT dự kiến sẽ tiếp cận tiềm năng kết hợp 2 nghìn tỷ đô la Mỹcho đến năm 2025.1 Để mở khóa tiềm năng này, các doanh nghiệp trong các ngành này được dự kiến sẽ chi 55 tỷ đến 150 tỷ đô la vào năm 2025 cho các ứng dụng và phần cứng giá trị gia tăng, bao gồm các cảm biến nhắm mục tiêu quản lý tài sản, chuỗi cung ứng và khả năng hiển thị và tối ưu hóa hoạt động.

Tuy nhiên việc phức tạp của hàng tỉ loại thiết bị kết nối, giao thức kết nối, giao thức mạng cũng như cơ sở dữ liệu đã làm cho tình hình triển khai các dự án IoT trở nên khó khăn. Vì thế việc có 1 giải pháp đầu cuối IoT là “vị cứu tinh” và là sự thúc đẩy thị trường chuyển đổi số và phương thức Kinh doanh dưa trên IoT Phát triển mạnh mẽ hơn.

Intel và SAP đã kết hợp các khối xây dựng của một giải pháp IoT cung cấp chức năng và tính linh hoạt triển khai cần thiết để hỗ trợ và giám sát các tài sản riêng lẻ và thực hiện các giao dịch giữa các công ty một cách tự động.

Intel, một lãnh đạo tiên phong  trong phần mềm quản lý cơ sở hạ tầng, cung cấp nền tảng phần cứng của giải pháp IoT. Nền tảng Intel IoT Platform này cho phép các doanh nghiệp:

 • Mua và quản lý các thiết bị tạo dữ liệu
 • Tăng cường bảo mật cho dữ liệu từ cảm biến đến gateway
 • Thực hiện thu thập dữ liệu các thiết bị trên máy rảnh tay
 • Thu thập, lưu trữ và phân tích dữ liệu ở biên

Quảng cáo

SAP, một nhà lãnh đạo trong các ứng dụng và phân tích doanh nghiệp và doanh nghiệp đã nổi tiếng với các giải pháp SAP ERP S4 HANA, cung cấp các khả năng phần mềm để tổng hợp dữ liệu cảm biến, trực quan hóa dữ liệu theo cách có ý nghĩa và sau đó kết hợp dữ liệu với dữ liệu vận hành, như thông tin khách hàng, hàng tồn kho, giá cả và khuyến mãi, quản lý nhu cầu, quản lý nhu cầu , đáp ứng đơn đặt hàng, và lập kế hoạch kinh doanh tích hợp.

Ngoài các khả năng quản lý dữ liệu truyền thống này, SAP còn cung cấp hệ thống đổi mới kỹ thuật số SAP Leonardo, một nền tảng sáng tạo cung cấp phần mềm và dịch vụ siêu nhỏ giúp doanh nghiệp có thể tận dụng các công nghệ như IoT, Machine Learning, blockchain, phân tích Dữ liệu lớn.

Sự hợp tác này là duy nhất ở chỗ nó tập hợp hai nhà lãnh đạo ngành có thể cung cấp giải pháp đầu cuối từ cảm biến lên cloud và sau đó có thể tích hợp giải pháp đó vào quy trình kinh doanh từ đầu đến cuối mạnh mẽ, linh hoạt và mở cho các cải tiến trong tương lai được thúc đẩy bởi công nghệ mới hoặc ứng dụng kinh doanh.

Giải pháp chung của Intel và SAP có thể được theo dõi, kiểm soát và tối ưu hóa, cho phép chức năng tự trị trong tương tác với các đối tượng thông minh khác. Tính linh hoạt của nó cho phép tối ưu hóa hệ thống chéo trong hệ sinh thái của các đối tác, dịch vụ phần mềm và giải pháp được tích hợp theo cách an toàn và dễ quản lý hơn và được điều khiển bởi nhiều case study và các ngành dọc khác nhau.

Tổng quan về giải pháp

Các giải pháp từ Intel và SAP giúp các doanh nghiệp nhận ra tiềm năng của IoT bằng cách quản lý các mạng thiết bị IoT an toàn hơn; thu thập, quản lý và phân tích dữ liệu được tạo bởi các thiết bị đó; và sau đó kết hợp dữ liệu đó với Business Intelligence (BI) của SAP S / 4HANA® và Nền tảng cloud SAP.  Cách thức triển khai IoT này có khả năng tác động đến các doanh nghiệp bằng cách:

 • Giảm chi phí
 • Tăng thời gian hoạt động và hiệu quả
 • Tạo sản phẩm hoặc dịch vụ mới từ việc chuyển đổi số
 • Tối ưu hóa năng suất và năng lực sản xuất
 • Giảm thiểu lỗi
 • Cải thiện vòng quay tiền mặt
 • Kích hoạt các mô hình kinh doanh mới, chẳng hạn như giá dựa trên việc sử dụng

Ví dụ, doanh nghiệp có thể nhận ra những lợi ích lớn nhất bằng cách kết hợp dữ liệu do thiết bị tạo ra ở biên với thông tin hoạt động và chuỗi cung ứng gần thời gian thực để tạo ra những hiểu biết có thể hành động. Các doanh nghiệp này có thể triển khai các thiết bị IoT hỗ trợ bảo mật trên toàn bộ sản xuất và phân phối khác nhau tai các site để theo dõi và phân tích dữ liệu.

Sau đó họ có thể kết hợp dữ liệu cảm biến hoạt động này với thông tin chiến thuật, như nhu cầu của khách hàng, hàng tồn kho, dữ liệu chuỗi cung ứng, giá cả và dòng nguyên liệu thô để cải thiện các quy trình trong toàn tổ chức. Giá sẽ tự động điều chỉnh trên các mặt hàng phổ biến có thể giúp tăng doanh thu, trong khi các máy trong kho có thể phối hợp với nhau để thực hiện đơn hàng và duy trì mức tồn kho.

Với khả năng thu thập và phân tích dữ liệu tiên tiến về một giải pháp IoT chung của Intel và SAP, các doanh nghiệp có thể có cái nhìn rõ ràng hơn về hoạt động của họ. Hình 1 minh họa cách các thay đổi hoặc quyết định được đưa ra trong một khu vực hoạt động hiện có thể được xem trên toàn bộ nhà máy sản xuất hoặc mạng lưới các nhà máy và được tối ưu hóa với sự can thiệp của con người hoặc tự chủ theo thời gian. Việc kinh doanh có thể được xem một cách toàn diện, chứ không phải là các nhà máy, nhà kho và nhà cung cấp bị cô lập.

Quảng Cáo

IoT giúp doanh nghiệp trực quan hoá toàn bộ chuỗi cung ứng của họ theo thời gian thực

Các chức năng chính của hệ thống

Kiến trúc tham chiếu chung, bao gồm Nền tảng Intel IoT, SAP Leonardo IoT Edge và Nền tảng cloud SAP, mô tả điện toán cạnh, mạng và các thành phần cloud và mô hình cung cấp khung để triển khai phần cứng và phần mềm. Mô hìunh mô tả không chỉ các khối xây dựng chức năng, mà còn các bước để kết nối các cảm biến, bộ truyền động và các thiết bị đầu cuối khác với Nền tảng cloud SAP và SAP S / 4HANA. Sử dụng kiến ​​trúc này, doanh nghiệp có thể:

 • Lưu trữ container ứng dụng riêng của họ ở biên
 • Proxy gateway lưu trữ trên cloud
 • Các thiết bị trong hệ thống an toàn hơn với sự tương tác tối thiểu của con người
 • Triển khai trên các cấu hình điện toán biên khác nhau

Các doanh nghiệp có thể triển khai giải pháp chung để đáp ứng nhu cầu riêng của họ, việc triển khai thực tế cho mọi case study cụ thể có thể sử dụng tất cả hoặc chỉ một tập hợp con các khả năng của giải pháp.

Kiến trúc tham chiếu chung và các khối chức năng chính được sử dụng trong case study được xem xét trong bài viết này được hiển thị trong Hình 2. Kiến trúc này thể hiện các case study IoT trên các lĩnh vực của thiết bị, cơ sở hạ tầng, điện toán cạnh, cloud và ứng dụng, với mục tiêu là cho phép triển khai nhanh chóng các dự án IoT có thể mở rộng.

Kiến thúc tham chiếu IoT tích hợp giữa IoT và SAP

Kiến trúc tham chiếu hiện tại của Intel và SAP bao gồm các tính năng sau:

 • Thu thập dữ liệu và điều khiển thiết bị: Kiến trúc cho phép thu thập và nhập dữ liệu từ nhiều nguồn khác nhau, chẳng hạn như các cảm biến công nghiệp là một phần của miền hoạt động, và cung cấp điều khiển từ một Dashboardduy nhất. Dữ liệu từ các nguồn khác nhau này được đưa vào các thực thể kiểm soát bằng các giao thức khác nhau.
 • Các tính năng bảo mật dữ liệu giữa các cảm biến, gateway và cloud: Kiến trúc cung cấp các khả năng hỗ trợ bảo mật dọc theo toàn bộ đường dẫn dữ liệu với khóa, chứng chỉ và quản lý nhận dạng bằng các công nghệ dựa trên phần cứng Intel®, bao gồm Công nghệ Intel® Platform Trust (Intel® PTT), Công cụ thực thi tin cậy Intel® (Intel® TXE),
 • Phần mở rộng bảo vệ phần mềm Intel® (Intel® SGX), ngoài ID bảo mật nâng cao Intel® (Intel® EPID). Các tính năng bảo mật cho phép các thiết bị phân biệt dữ liệu là riêng tư hoặc chia sẻ. Luồng kích hoạt bảo mật có thể cho phép dữ liệu chỉ tiếp cận với thiết bị mà nó được dự định.
 • An toàn hơn với các thiết bị rảnh tay: Các thiết bị mới, như gateway vật lý và cảm biến đủ điều kiện, có thể được tự động đưa lên và cung cấp, loại bỏ nhiệm vụ triển khai bổ sung trong khi cải thiện bảo mật bằng cách sử dụng Thiết bị bảo mật Intel® trên bo mạch (Intel® SDO).
 • Thu thập, lưu trữ và phân tích dữ liệu edge: Các giải pháp IoT cần một nền tảng edge với khả năng ngoại tuyến mạnh mẽ để thu thập, lưu trữ và phân tích dữ liệu. SAP Leonardo IoT Edge cung cấp những Thông Tin cụ thể về domain các sự kiện và hành động trong thời gian thực, Dashboardđáng tin cậy và thực thi quy trình kinh doanh ở tại biên.
 • Business Intelligence (BI) theo thời gian thực để hỗ trợ quyết định tối ưu hóa, ra quyết định tự chủ và tối ưu hóa tương tác và ra quyết định trên các thiết bị: Chức năng này đạt được bằng cách sử dụng các ứng dụng IoT từ SAP, Nền tảng cloud SAP, khả năng của SAP Leonardo IoT và bảo mật và thiết bị Intel công nghệ quản lý, ngoài các giải pháp IoT khác. Giải pháp chung cung cấp quản lý cơ sở hạ tầng hợp lý an toàn, định cấu hình và giám sát các thiết bị IoT.
 • Tính linh hoạt và khả năng mở rộng của nền tảng edge: Kiến trúc hỗ trợ nhiều cấu hình cổng cạnh, từ các hệ thống được cung cấp bởi bộ xử lý Intel Atom® tính toán tối thiểu đến các hệ thống được cung cấp bởi bộ xử lý Intel® Xeon® tính toán cao và chạy phần mềm phù hợp cho các doanh nghiệp nhỏ và lớn . Giải pháp chung có thể được triển khai trong cloud, tại chỗ hoặc sử dụng các kịch bản kết hợp và nó hỗ trợ tích hợp giữa các cloud và cloud – On Premise.

Các thành phần quan trọng của hệ thống

Quảng Cáo

Nền tảng Intel® IoT Platform 

Nền tảng Intel IoT platform là mô hình tham chiếu từ đầu đến cuối
và gia đình các sản phẩm của Intel hoạt động với các giải pháp của bên thứ ba để cung cấp nền tảng cho kết nối liền mạch, hỗ trợ bảo mật của các thiết bị.

Mô hình cung cấp dữ liệu đáng tin cậy cho cloud và giá trị liên tục thông qua các phân tích. Nó cung cấp một nền tảng đầu cuối cho phép dữ liệu từ hàng tỷ thiết bị, cảm biến và cơ sở dữ liệu được thu thập, trao đổi, lưu trữ và phân tích một cách an toàn.

Nền tảng Intel IoT bao gồm:
• Các thành phần điện toán biên
• Bộ xử lý và tăng tốc xử lý với tuổi thọ đến15 năm trong môi trường IoT
• Một nền tảng chắc chắn có thể chịu được nhiệt độ và độ rung cao
• Chứng nhận về bảo mật dựa trên phần cứng nhúng, công nghiệp và ô tô, ngoài việc cung cấp, giám sát và kiểm soát thiết bị
• Mở rộng quy mô thông qua ảo hóa
• Độ tin cậy cấp nhà cung cấp

Nền tảng bao gồm ảo hóa và mọi thứ được xác định bằng phần mềm (SDE). Kiến trúc này giới thiệu ảo hóa ở biên thông qua Wind River® Titanium Edge, nơi có thể triển khai nhiều máy ảo (VM) để phân chia khối lượng công việc cho các khu vực chức năng khác nhau, chẳng hạn như hoạt động, quản lý tài sản, khu vực sản xuất và quản lý kho.

Ứng dụng và Dịch vụ Edge

Kiến trúc tham chiếu chung sử dụng các ứng dụng và dịch vụ cạnh sau để mang lại độ tin cậy cao và hỗ trợ cho nhiều giao thức cảm biến khác nhau
Titan Edge của Wind River®: Titanium Edge cung cấp cấu hình máy chủ kép với một dấu chân nhỏ cho phép tính toán và lưu trữ ảo hóa và mang lại độ tin cậy và hiệu suất của các cloud ảo. Vì không phải tất cả các triển khai đều cần ảo hóa, Titanium Edge là một lớp tùy chọn.

Wind River IoT

Titanium Edge chứa ba node :

• Nút điều khiển chứa trình quản lý cơ sở hạ tầng ảo hóa (VIM)
• Nút tính toán, bao gồm một vSwitch được tăng tốc ở cấp độ mạng và một trình ảo hóa thành Máy ảo dựa trên hạt nhân (KVM) cấp nhà cung cấp
• Nút lưu trữ, cung cấp cụm lưu trữ cấp nhà cung cấp

Quảng cáo

Bộ điều phức hợp các giao thức cảm biến

Đây là các giao thức hướng nam được sử dụng để kết nối với các cảm biến và chúng bao gồm quản lý dữ liệu cảm biến, liên lạc, trạng thái, bảo mật thiết bị, chẩn đoán thiết bị, giám sát thiết bị và an toàn chức năng. Lớp này bao gồm các giao thức ngang hàng và có thể được mở rộng với các trình điều khiển và thư viện phần mềm của bên thứ ba được ký an toàn. Intel và SAP có một số dịch vụ giải quyết các giao thức này.

Thư viện bổ sung

Tùy thuộc vào trường hợp sử dụng, khách hàng có thể chọn từ một số gói hỗ trợ và phát triển phần mềm nhúng; bộ dụng cụ truyền thông như Bộ phát triển mặt phẳng dữ liệu (DPDK); trình gỡ lỗi hệ thống nhúng; và thư viện phát triển, thư viện phân tích và bộ dụng cụ. Hỗ trợ có sẵn cho các hệ điều hành khác nhau, chẳng hạn như phân phối Linux * và Android *. Nền tảng này cũng cung cấp hỗ trợ ảo hóa (với một trình ảo hóa) và các thùng chứa (với một công cụ chứa), ngoài các giao diện API tiêu chuẩn.

Giải pháp SAP Leonardo

SAP đã hỗ trợ số hóa các quy trình kinh doanh của các doanh nghiệp trong hơn 45 năm thông qua các ứng dụng ERP của mình. Bằng cách sử dụng các cảm biến chi phí thấp, băng thông hợp lý để vận chuyển dữ liệu, Internet và khả năng quản lý Dữ liệu lớn, các giải pháp SAP có thể sử dụng dữ liệu thời gian thực được tạo bởi các sản phẩm và tài sản một cách thông minh.

Tính năng của SAP Leonardo IoT

Tính năng của SAP Leonardo IoT là một trong những yếu tố chính trong việc cho phép chuyển đổi kỹ thuật số. Chúng kết nối thế giới OT của các thiết bị vật lý với thế giới phần mềm IT .

Khả năng của SAP Leonardo IoT dựa trên các giải pháp công nghệ từ SAP, bao gồm Nền tảng cloud SAP và giải pháp Trung tâm dữ liệu SAP. Những giải pháp này cung cấp một đề nghị đã được chứng minh và có thể mở rộng tập trung vào:
• Kết nối và quản lý thiết bị IoT qua cloud
• Xử lý dữ liệu phát trực tuyến IoT ở biên và trên cloud
• Lưu trữ dữ liệu trong Data Lake hiệu quả về chi phí
• Cho phép phân tích tương tác và phân tích sâu dữ liệu với các thuật toán Machine Learning
• Cho phép phát triển các ứng dụng IoT tích hợp dựa trên các microservices.

SAP Leonardo IoT Bridge

Trung tâm vận hành kỹ thuật số SAP Leonardo IoT Bridge giải quyết những mong đợi của khách hàng về các kịch bản được tích hợp sâu trên các ứng dụng được kết nối IoT, như trong Hình 4. SAP Leonardo cung cấp một cái nhìn toàn diện về các kịch bản liên ứng dụng, cung cấp những hiểu biết tức thời trong trường hợp máy hoặc toàn nhà máy.

SAP Leonardo IoT Bridge sử dụng trải nghiệm người dùng (UX) của SAP Fiori® để tích hợp giao diện người dùng (UI) với Nền tảng cloud SAP để dễ dàng kết nối với các hệ thống kinh doanh khác nhau. Nó cũng mở cho các đối tác và khách hàng để mở rộng và xây dựng các kịch bản tùy chỉnh.

Giới thiệu về SAP Fiori – UX

Giải pháp đóng gói bên trong SAP Leonardo

Các dịch vụ giải pháp liên quan đến công nghệ SAP Leonardo và IoT cung cấp giá trị bằng cách giải quyết các nhu cầu cụ thể của doanh nghiệp và cũng cung cấp tích hợp với các giải pháp kinh doanh của SAP, chẳng hạn như SAP S/4 HANA:

 • SAP Connected Goods software
 • SAP Predictive Maintenance and Service solution
 • SAP Asset Intelligence Network 
 • SAP Vehicle Insights applicationSAP Global Track and Trace solution
Các chức năng chính của SAP Leonardo

SAP Leonardo IoT Edge

Khi lượng dữ liệu được tạo ra bởi các thiết bị IoT tiếp tục tăng theo cấp số nhân, các doanh nghiệp ngày càng yêu cầu xử lý dữ liệu ở biên nhiều hơn.

Ví dụ, trong các môi trường sản xuất quy mô lớn, việc kết nối một thiết bị sản xuất duy nhất với cổng cạnh được cài đặt cục bộ thay vì kết nối trực tiếp thiết bị với dịch vụ cloud sẽ hiệu quả hơn. Thiết lập này cho phép cổng quản lý dữ liệu, giúp giảm lưu lượng và chi phí mạng IoT.

SAP Leonardo IoT Edge, như được mô tả trong hình sẽ cung cấp nền tảng cho loại kịch bản này. Nó kết hợp các khả năng được cung cấp bởi dịch vụ IoT của nền tảng cloud SAP với các dịch vụ SAP Edge bổ sung để duy trì dữ liệu IoT để lưu trữ dữ liệu cục bộ, ngoài việc cung cấp các quy tắc chạy và thuật toán phân tích phát trực tuyến. SAP Leonardo IoT Edge mở rộng các chức năng kinh doanh từ các hệ thống phần mềm SAP sang cạnh và hỗ trợ các hoạt động trong các môi trường được kết nối không liên tục. Các dịch vụ này được xác định tập trung, được quản lý và phân phối từ cloud đến nút cạnh cục bộ.

SAP IoT Edge Function

Đây là 1 trình cắm linh hoạt quản lý các kết nối cục bộ đến các thiết bị và cung cấp truyền dữ liệu an toàn đến và từ cloud, ngoài việc xử lý trực tiếp các luồng dữ liệu IoT. Khái niệm trình cắm cũng cho phép nhiều giao thức truyền thông, chẳng hạn như MQTT, Giao thức ứng dụng ràng buộc (CoAP), Modbus *, Giao thức quản lý mạng đơn giản (SNMP) và Kiến trúc hợp nhất OPC (OPC UA *), cho phép kết nối với nhiều loại thiết bị trên các biên mạng.

Case Study : Kết nối & giám sát Tài sản và chuỗi cung ứng

Giám sát các tài sản được kết nối và case study chuỗi cung ứng này cho thấy giá trị của việc áp dụng các phần của kiến ​​trúc tham chiếu chung vào một ví dụ trong thế giới thực. THsử dụng này minh họa khung nhìn đơn giản hóa của thế giới vật lý và kỹ thuật số kết hợp được liên kết với các quy trình kinh doanh như trong Hình 1, nơi các quyết định kinh doanh có thể được xem trên một mạng doanh nghiệp các nhà phân phối, kho hàng và nhà cung cấp.
Mặc dù case study này tập trung vào triển khai IoT các tài sản được kết nối trong môi trường sản xuất riêng biệt, kiến ​​trúc tham chiếu chung có thể được áp dụng cho các ngành công nghiệp khác như bán lẻ, công nghiệp, năng lượng, công nghệ sinh học, dược phẩm, hóa chất hoặc điện tử, nơi có dữ liệu từ máy móc hoặc thiết bị vật lý được tạo ra và có thể được kết hợp với dữ liệu kinh doanh, chẳng hạn như hàng tồn kho, sản xuất và lập lịch bảo trì, để tạo ra những hiểu biết dẫn đến quyết định kinh doanh tốt hơn.
Trong case study này, công ty mẫu là nhà sản xuất hàng đầu về vật liệu và hệ thống đóng gói bảo vệ sáng tạo cho các nhà sản xuất và nhà phân phối từ trung bình đến lớn. Hơn hơn là bán máy móc, công ty cung cấp cho họ theo mô hình cho thuê máy móc.
Smart Machine – MaaS
Trong lịch sử, việc bổ sung hàng tồn kho cho các máy móc được thực hiện bởi các kỹ thuật viên của công ty theo lịch trình hai tuần một lần, nơi các máy cũng được kiểm tra và bảo dưỡng khi cần thiết. Công ty đang tung ra một mô hình kinh doanh thông minh mới, cung cấp các luồng dữ liệu cho phép bổ sung hàng tồn kho, quản lý, theo dõi tình trạng và tối ưu hóa hiệu suất.
Việc thu thập và giám sát các luồng dữ liệu này trên tất cả các máy sẽ cho phép công ty:
 • Giảm chi phí bổ sung cho hàng tiêu dùng
 • Tối ưu hóa định tuyến và lập lịch dịch vụ dựa trên các mẫu và phân tích sử dụng thực tế
 • Cải thiện thời gian hoạt động của máy và giảm cảnh báo downtime máy thông qua giám sát tình trạng từ xa
 • Cải thiện sự hài lòng của khách hàng

Kết luận

Intel và SAP đã hợp tác để phát triển một giải pháp đầu cuối giúp đáp ứng nhu cầu chuyển đổi kinh doanh kỹ thuật số của các doanh nghiệp trên toàn thế giới. Với kiến ​​trúc tham chiếu chung này, các doanh nghiệp có thể sử dụng thu thập và phân tích dữ liệu ở cạnh mà vẫn được hưởng lợi từ trí tuệ kinh doanh cốt lõi và hiệu suất tổng thể của SAP S / 4HANA và Nền tảng cloud SAP.

Kiến trúc tham chiếu chung này kết hợp hiệu năng Nền tảng Intel IoT, khả năng của SAP Leonardo IoT và Nền tảng cloud SAP để tích hợp và quản lý mạng lưới thiết bị một cách an toàn, thu thập và quản lý dữ liệu máy và thực hiện phân tích, sau đó kết hợp các chức năng này với các quy trình kinh doanh chạy trên SAP S / 4HANA để cho phép chuyển đổi hoàn toàn kỹ thuật số của doanh nghiệp.

Bài viết này cung cấp case study các tài sản được kết nối trong môi trường sản xuất, cho thấy cách tổng hợp dữ liệu do máy tạo ra ở cạnh có thể được tổng hợp thành thông tin chi tiết có thể quản lý được kết hợp với thông tin kiểm kê và hoạt động gần thời gian thực có sẵn trong doanh nghiệp.

Bằng cách sử dụng dữ liệu này, doanh nghiệp có thể tối ưu hóa hoạt động kinh doanh của mình là ký gửi máy như một dịch vụ để giảm chi phí trong khi tăng sự hài lòng của khách hàng.Kiến trúc tham chiếu chung cũng có thể hỗ trợ nhiều case study trên nhiều ngành khác nhau với chế độ xem từ đầu đến cuối của việc thu thập, lưu trữ và phân tích dữ liệu thúc đẩy chuyển đổi kinh doanh kỹ thuật số.

Bạn có thể xem bản đầy đủ của tài liệu này tại đây.

Leave A Reply

Your email address will not be published.