Sản xuất tinh gọn trong thế giới sản xuất kỹ thuật số


Lean Manufacturing & Operational excellence không bao giờ lỗi thời và nếu được thực hiện đúng, các công nghệ thông minh sẽ cho phép đưa ra quyết định tốt hơn, nhanh hơn. – Lean Manufacturing & Operational excellence never goes out of style, and done right, smart technologies enable better decisions, faster. Đây là một […]

The post Sản xuất tinh gọn trong thế giới sản xuất kỹ thuật số appeared first on Industrial IoT & Smart Factory VN.

Leave A Reply

Your email address will not be published.