Công cụ BI cho sản xuất (Manufacturing Intelligence) là gì và tại sao bạn cần nó ?


Nếu bạn đang nghĩ về công cụ BI (Báo cáo quản trị thông minh ) cho sản xuất, thì điều đó có nghĩa là đâu đó còn có chỗ để cải thiện trong hoạt động sản xuất của bạn. Tương tự, đó là 1 vấn đề hợp lý mà bạn cũng lo ngại rằng việc […]

The post Công cụ BI cho sản xuất (Manufacturing Intelligence) là gì và tại sao bạn cần nó ? appeared first on Industrial IoT & Smart Factory VN.

Leave A Reply

Your email address will not be published.