Tích hợp IoT vào PLM (Quản lý vòng đời sản phẩm)


Quản lý vòng đời sản phẩm (PLM) là hoạt động quản lý kinh doanh theo cách hiệu quả nhất của một công ty sản phẩm trên toàn bộ vòng đời sản phẩm của họ. PLM được triển khai Với mục đích của doanh nghiệp đòi hỏi nhiều lợi ích như ít lỗi sản xuất hơn, […]

The post Tích hợp IoT vào PLM (Quản lý vòng đời sản phẩm) appeared first on Industrial IoT & Smart Factory VN.

Leave A Reply

Your email address will not be published.