Các bước đơn giản tiến đến nhà máy Thông Minh

0 0

Chúng ta có xu hướng sử dụng thuật ngữ chuyển đổi kỹ thuật số mà chúng ta nói về Sản xuất thông minh, nhưng thuật ngữ tiến hóa kỹ thuật số có thể phù hợp hơn để mô tả 1 hành trình. Chúng ta không muốn ám chỉ rằng đây là một đề xuất thay thế tất cả các hệ thống. 

Nhiều công ty đã bắt đầu chuyển đổi và có các hệ thống như Quản lý hoạt động sản xuất (MOM), Hệ thống thực thi sản xuất (MES), PLM và ERP là những dòng cơ sở quan trọng. Đối với các công ty này, một chiến lược tích hợp và mở rộng là phù hợp hơn là đầu tư mới.

Sản xuất thông minh là gì ?

Sản xuất thông minh là một khái niệm rộng; nó không phải là thứ có thể được thực hiện trực tiếp trong quy trình sản xuất. Nó là sự kết hợp của nhiều công nghệ và giải pháp khác nhau, nếu được thực hiện trong một hệ sinh thái sản xuất, được gọi là sản xuất thông minh . Chúng ta gọi những công nghệ và giải pháp này là “enablers”, giúp tối ưu hóa toàn bộ quy trình sản xuất và do đó làm tăng lợi nhuận chung.

 Một số ứng dụng hỗ trợ nổi bật trong thị trường hiện tại bao gồm:

  • Trí tuệ nhân tạo
  • Blockchain trong sản xuất
  • Internet công nghiệp
  • Robotics
  • Theo dõi máy móc thời gian thực
  • An ninh mạng

Các công ty không ngừng đầu tư và khám phá làm thế nào để có được lợi ích thông qua việc thực hiện các yếu tố hỗ trợ. Nếu chúng ta xem xét kỹ các trình hỗ trợ, thì chúng ta sẽ quan sát rằng chúng đang tạo dữ liệu, chấp nhận dữ liệu hoặc cả hai. Phân tích dữ liệu sẽ giúp làm cho quá trình sản xuất hiệu quả, minh bạch và linh hoạt.

Các bước đơn giản nhất tiến đến Sản xuất Thông Minh

Các nhà sản xuất đã xác định các lĩnh vực sau đây là các bước tiến hóa nhỏ hướng tới các mục tiêu Sản xuất thông minh:

Tận dụng các hệ thống hiện có

Các tổ chức có thể tận dụng những tiến bộ mà họ đã thực hiện trong những năm gần đây. Mở rộng và tích hợp các hệ thống hiện có có thể giúp giảm thiểu rủi ro và tiết kiệm tiền.

Một khảo sát gần đây của Gartner và MESA International cho thấy 98% các nhà sản xuất tin rằng có nhiều giá trị hơn để nắm bắt từ hệ thống sản xuất hiện tại của họ và đã xác định các bước tiếp theo để mở rộng và tích hợp thêm các hệ thống trong hành trình tiến hóa kỹ thuật số của họ.

Khai thác và tận dụng dữ liệu trên các silo data hiện tai

Các nhà sản xuất có nhiều dữ liệu trong tay hơn họ nhận ra. Dữ liệu hiện tại có thể bị kẹt trong các silo hoặc không được tổ chức để cho phép nối dữ liệu trên các hệ thống. Ví dụ: dữ liệu MES thường được sử dụng cho các số liệu vận hành nhưng cũng có thể được cung cấp để kết hợp với dữ liệu trong các hệ thống doanh nghiệp khác như ERP và PLM để phân tích và tối ưu hóa doanh nghiệp ở mức cao hơn.

Các nền tảng IoT công nghiệp (IIoT) đang thu thập dữ liệu từ các cảm biến và máy móc thông minh để phân tích dự đoán gắn liền với bảo trì thiết bị. Dữ liệu này cũng có thể được kết nối với MES để thu thập dữ liệu thời gian thực tự động và chính xác hơn.

Tích hợp thông qua API

Giao diện lập trình ứng dụng ( API) không chỉ tạo điều kiện tích hợp vào hệ thống các hệ thống mà còn phơi bày dữ liệu để khai thác trên toàn doanh nghiệp.

Các chiến lược API mở rộng vào chuỗi cung ứng phát hiện ra một lượng dữ liệu có giá trị đáng kể. Điều này là do hầu hết các ứng dụng hiển thị chuỗi cung ứng tập trung vào việc kết nối gói, nguồn, tạo và phân phối tên miền và dựa vào dữ liệu sản xuất sau thực tế. Đổi lại, hầu hết các ứng dụng doanh nghiệp sản xuất cung cấp dữ liệu thời gian thực và các công cụ phân tích chỉ tập trung vào tối ưu hóa nội bộ và hiệu suất tài sản của nhà máy. Việc tích hợp các hệ thống này sẽ mang lại cơ hội điều phối và tối ưu hóa tốt hơn cho các quy trình sản xuất theo kế hoạch và sản xuất theo đơn đặt hàng.

Phân tích với AI

Trí tuệ nhân tạo (AI) và các quy trình robot đang giúp các nhà sản xuất cảm nhận, trích xuất, tổng hợp và phân tích dữ liệu qua các silo truyền thống. Không chỉ trên các hệ thống nội bộ, mà còn trên các đối tác, nhà cung cấp và khách hàng. AI có thể làm cho việc tổ chức các nguồn dữ liệu đa dạng này thành những hiểu biết có ý nghĩa để thực hiện các mục tiêu phân tích và tối ưu hóa cao hơn của doanh nghiệp tích hợp Sản xuất thông minh.

Tài liệu tham khảo

[1] Phân tích khảo sát: Giá trị MES được nắm bắt từ hợp tác chuỗi cung ứng và IIoT , Franzosa và Jacobson, Gartner, 2019

Leave A Reply

Your email address will not be published.