Coca-cola, giải quyết những thách thức trong kinh doanh bằng công nghệ


Damiano Marabelli, Giám đốc CNTT của Đơn vị kinh doanh Trung & Đông Âu của Công ty Coca-Cola, thảo luận về vai trò của CNTT trong chuyển đổi “Toàn bộ đồ uống” Công ty Coca-Cola (TCCC) là một trong những thương hiệu dễ nhận biết nhất thế giới. Và để duy trì vị trí đặc quyền đó đòi hỏi những nỗ lực từ tất […]

The post Coca-cola, giải quyết những thách thức trong kinh doanh bằng công nghệ appeared first on Industrial IoT & Smart Factory VN.

Leave A Reply

Your email address will not be published.