COVID-19 : Ford dừng lắp ráp ô tô để hỗ trợ sản xuất thiết bị y tế


Trong một tuyên bố công khai , Kumar Galhotra, Chủ tịch của Ford Bắc Mỹ , tuyên bố rằng công ty sẽ không mở cửa lại các nhà máy của mình vào cuối tháng ba. Mặc dù Ford đã từng lạc quan về khả năng này, nhưng tuyên bố của Galhotra cho thấy rõ rằng sức khỏe của nhân […]

The post COVID-19 : Ford dừng lắp ráp ô tô để hỗ trợ sản xuất thiết bị y tế appeared first on Industrial IoT & Smart Factory VN.

Leave A Reply

Your email address will not be published.