COVID-19: Các hãng sản xuất Ô Tô thế giới điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh


Sự lây lan ngày càng tăng của coronavirus ở châu Âu đã buộc ngày càng nhiều công ty trong vài ngày qua phải giảm đáng kể hoặc tạm thời ngừng sản xuất. Do đó, các nhà sản xuất ô tô và công nghiệp toàn cầu sẽ điều chỉnh năng lực sản xuất tại nhiều nơi. […]

The post COVID-19: Các hãng sản xuất Ô Tô thế giới điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh appeared first on Industrial IoT & Smart Factory VN.

Leave A Reply

Your email address will not be published.