Phân tích nguyên nhân gốc rễ (RCA – Root Cause Analysis) là gì ?


Giới thiệu  Tất cả các quy trình sản xuất sẽ gặp các vấn đề với các bộ phận không phù hợp, lỗi thiết bị dẫn đến mất năng suất hoặc chi phí tái chế và có thể tăng số lượng phế liệu. Ngay cả với các hệ thống chất lượng tốt nhất, đào tạo và […]

Bài viết Phân tích nguyên nhân gốc rễ (RCA – Root Cause Analysis) là gì ? được đăng lần đầu tại Industrial IoT & Smart Factory VN.

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

TNBlogs.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *