IoT sẽ phát triển mạnh trong lĩnh vực sức khỏe sau dịch COVID-19 ?


Theo Forrester Research, các công nghệ chăm sóc sức khỏe sẽ là ưu tiên lớn hơn trong số các nhà cung cấp dịch vụ IoT khi sự gián đoạn kinh tế và xã hội gây ra bởi COVID-19 không còn nữa, . Dựa trên những số liệu mới nhất của tổ chức nghiên cứu, Hiện tại chỉ […]

Bài viết IoT sẽ phát triển mạnh trong lĩnh vực sức khỏe sau dịch COVID-19 ? được đăng lần đầu tại Industrial IoT & Smart Factory VN.

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

TNBlogs.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *