Intel : Tối ưu hoá sản xuất với ứng dụng IoT và Big Data


Intel đã chứng minh sự thành công của ứng dụng IoT trong sản xuất bằng cách sử dụng các ứng dụng phân tích Big Data để mang lại sự tiết kiệm chi phí, bảo trì dự đoán và năng suất sản phẩm cao hơn cho các quy trình sản xuất của chính họ. Lưu ý […]

The post Intel : Tối ưu hoá sản xuất với ứng dụng IoT và Big Data appeared first on Industrial IoT & Smart Factory VN.

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

TNBlogs.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *