Hướng dẫn ngắn gọn về lắp đặt và hiệu chỉnh máy phát áp lực

Bài viết này bao gồm các bước cơ bản và hướng dẫn ngắn gọn để cài đặt và hiệu chuẩn các máy phát áp lực được sử dụng trong các ngành công nghiệp.

Hướng dẫn lắp đặt máy phát áp lực

1. Cài đặt Bộ phát với sự hỗ trợ thích hợp.

2. Sử dụng cáp thích hợp.

3. Giữ vật liệu ăn mòn và quá trình nóng cách xa máy phát.

4. Giữ đường ống xung càng ngắn càng tốt.

5. Giữ các mối nối tối thiểu, uốn cong trong đường ống xung.

6. Giữ cân bằng đầu chất lỏng ở cả hai mặt của máy phát.

7. Tránh tiền gửi trầm tích trong đường ống xung lực.

8. Tránh Gradient nhiệt độ xung quanh và biến động.

9. Kiểm tra xem có bất kỳ rò rỉ nào trong hệ thống không.

10. Cung cấp cách điện nếu cần thiết.

Hướng dẫn hiệu chỉnh máy phát áp lực

Lắp đặt và hiệu chỉnh máy phát áp lực

1. Cô lập Hệ thống điều khiển Đúng.

2. Xả nước – Tất cả các chân và máy phát đúng cách.

3. Sử dụng Hiệu chuẩn / Thiết bị kiểm tra hợp lệ.

4. Kiểm tra xem có bất kỳ rò rỉ nào trong hệ thống không.

5. Thực hiện theo quy trình hiệu chuẩn được đưa ra trong hướng dẫn.

6. Kiểm tra độ lặp lại đầu ra của máy phát đúng cách.

7. Hãy cập nhật Hồ sơ hiệu chuẩn.

8. Vui lòng điền vào Thẻ Lịch sử.

9. Đưa máy phát phù hợp với sự trợ giúp của Van đa tạp và khối.

10. Cắm đúng cách tất cả các rãnh của đường ống xung.

Thêm bài viết về máy phát áp lực

Leave A Reply

Your email address will not be published.