TẠP CHÍ CÔNG NGHIỆP được thành lập với mong muốn xây dựng cộng đồng chia sẻ những kiến thức và kinh nghiệm của nhóm chuyên gia về những giải pháp ứng dụng công nghệ số hóa vào sản xuất và chuỗi cung ứng giúp cho doanh nghiệp tối ưu hóa các hoạt động của mình :

– Công nghệ thu thập dữ liệu IoT, IIoT.

– Công nghệ định vị RFID, RTLS, BLE.

– Công nghệ xử lý ảnh bằng AI

– Giải pháp số hoá và quản lý sản xuất quản lý MES, SCADA, PLM,…

Những nội dung trên Web được thu thập, sưu tầm và viết dựa trên kinh nghiệm cũng như kiến thức của nhiều chuyên gia cộng tác trong lĩnh vực số hóa sản xuất và chuỗi cung ứng.