Dụng cụ nào bị lỗi trong hệ thống này? Làm sao bạn biết?


Đo lường mức độ Câu hỏi thực tế


Một chỉ báo mức đang đăng ký mức chất lỏng thấp một cách giả tạo.

Người điều hành đã đo thủ công bình chứa bằng thước dây và xác định mức thực tế là 9 feet, nhưng chỉ báo mức độ (LI) đăng ký 7,5 feet.

Dụng cụ nào bị lỗi trong hệ thống này

Phạm vi đã hiệu chỉnh của Máy phát 4-20 mA là 0 feet đến 12 feet.

Bạn đo tín hiệu hiện tại với đồng hồ vạn năng và thấy rằng nó là 14 mA.

Thiết bị nào bị lỗi trong hệ thống này? Làm sao bạn biết?

Câu trả lời:

Máy phát bị lỗi, không báo.

Chia sẻ câu trả lời của bạn với chúng tôi thông qua phần bình luận bên dưới.

Đọc tiếp:

Tín dụng: Tony R. Kuphaldt

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

TNBlogs.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *