Monthly Archives

Tháng Tám 2019

Quản lý chất lượng sản xuất bằng ứng dụng AI

Machine Vision và Deep Learning đang thay đổi cách mạng lĩnh vực Kiểm tra tự động trong sản xuất. Trí tuệ nhân tạo là một công nghệ thay đổi cuộc chơi, với vô số ứng dụng ở gần như mọi lĩnh vực của doanh nghiệp. Hiện tại, nó đang tiến vào…