Browsing Category

Edge Computing

Ứng dụng Edge Computing trong các dự án IIoT

Như đã biết Điện toán biên là một mô hình điện toán phân tán, mang tính toán và lưu trữ dữ liệu đến gần vị trí cần thiết hơn, để cải thiện thời gian phản hồi và tiết kiệm băng thông cho toàn hệ thống. Từ khi Edge Computing ra đời, các…

Forbes: 10 xu hướng chuyển đổi số hàng đầu năm 2020

Trong vài năm qua, hầu hết các cuộc thảo luận về xu hướng Chuyển đổi kỹ thuật số của năm tới đã bắt đầu cảm thấy một chút lặp đi lặp lại: Cloud, Edge Computing , IoT, AR và có vẻ như những là bình mới rượu cũ. Năm 2020 sẽ là một khởi…