Browsing Category

Technology

Top 10 công cụ đám mây dành cho nhà sản xuất

Nhóm Turing ServerCentral đã thống kê 10 giải pháp chính mà nhiều nhà cung cấp dịch vụ đám mây có thể cung cấp cho các nhà sản xuất đang tìm cách chuyển đổi số và tiến tới công nghiệp 4.0. Chúng ta hãy cùng smartfactoryvn…

Top 10 công cụ đám mây dành cho nhà sản xuất

Nhóm Turing ServerCentral đã thống kê 10 giải pháp chính mà nhiều nhà cung cấp dịch vụ đám mây có thể cung cấp cho các nhà sản xuất đang tìm cách chuyển đổi số và tiến tới công nghiệp 4.0. Chúng ta hãy cùng smartfactoryvn…

Top 10 công cụ đám mây dành cho nhà sản xuất

Nhóm Turing ServerCentral đã thống kê 10 giải pháp chính mà nhiều nhà cung cấp dịch vụ đám mây có thể cung cấp cho các nhà sản xuất đang tìm cách chuyển đổi số và tiến tới công nghiệp 4.0. Chúng ta hãy cùng smartfactoryvn…

5 giai đoạn áp dụng khoa học dữ liệu

Một số công ty được xây dựng ngay từ đầu để tận dụng ngành khoa học dữ liệu nhưng cũng có những công ty khác cần thực hiện một số thay đổi cơ sở hạ tầng quan trọng để khoa học dữ liệu hoạt động hiệu quả với họ. Trong bài viết này, chúng…