Browsing Category

Enterprise Applications

Hệ thống Tích hợp ngang và dọc trong công nghiệp 4.0

Công nghiệp 4.0 đã khuếch đại thêm tầm quan trọng của tích hợp ngang và dọc, khiến chúng trở thành xương sống mà trên đó Nhà máy thông minh được xây dựng. Các thuật ngữ Tích hợp theo chiều ngang và tích hợp theo chiều dọc rất  quen…