Browsing Category

Automation & Robotics

Ứng dụng IoT cho hệ thống khí nén

Vài năm qua chúng ta đã chứng kiến ​​sự quan tâm đáng kể xung quanh Internet of Things (IoT) và Công nghiệp 4.0. Trong lĩnh vực sản xuất, khái niệm này thường được gọi là Internet vạn vật công nghiệp (IIoT) và đáng chú ý là chúng ta…