Browsing Category

Case Studies

Novartis chuyển đổi số sản xuất thuốc với AWS

Novartis đã và đang hợp tác với AWS để xây dựng một nền tảng phân tích và dữ liệu toàn doanh nghiệp để thay đổi cách thức sản xuất và phân phối dược phẩm Novartis International AG là cung cấp các giải pháp chăm sóc y tế tiên tiến…

Novartis chuyển đổi số sản xuất thuốc với AWS

Novartis đã và đang hợp tác với AWS để xây dựng một nền tảng phân tích và dữ liệu toàn doanh nghiệp để thay đổi cách thức sản xuất và phân phối dược phẩm Novartis International AG là cung cấp các giải pháp chăm sóc y tế tiên tiến phục…