Browsing Category

Communication

Làm thế nào để giảm Span của áp kế?

Giả sử một máy đo áp suất sử dụng màng ngăn làm phần tử cảm nhận áp suất của nó, như thế này:Cơ chế này sẽ hoạt động, nhưng nếu chúng ta muốn làm cho nó nhạy hơn thì sao? Đó là, chúng tôi muốn giảm số đo của nó khoảng do đó ít áp lực sẽ đẩy…

Tính áp suất thủy lực của tàu quá trình

Một quy trình gọi là luyện cốc chậm được sử dụng trong ngành công nghiệp lọc dầu để chuyển đổi dầu nặng và dầu thô thành các sản phẩm dầu mỏ có giá trị cao hơn. Một tàu quá trình được gọi là trống coke có nắp tháo rời được giữ bởi một loạt…