Browsing Category

BIG DATA

5 giai đoạn áp dụng khoa học dữ liệu

Một số công ty được xây dựng ngay từ đầu để tận dụng ngành khoa học dữ liệu nhưng cũng có những công ty khác cần thực hiện một số thay đổi cơ sở hạ tầng quan trọng để khoa học dữ liệu hoạt động hiệu quả với họ. Trong bài viết này, chúng…

Các công cụ Big Data trong sản xuất

Sản xuất vẫn là một phần cực kỳ quan trọng trong động cơ tăng trưởng kinh tế của thế giới, vai trò của nó trong các nền kinh tế tiên tiến và đang phát triển đã thay đổi đáng kể. Ở các nước đang phát triển, hoạt động sản xuất mang đến cơ…

Các công cụ ứng dụng Big Data trong sản xuất

Sản xuất vẫn là một phần cực kỳ quan trọng trong động cơ tăng trưởng kinh tế của thế giới, vai trò của nó trong các nền kinh tế tiên tiến và đang phát triển đã thay đổi đáng kể. Ở các nước đang phát triển, hoạt động sản xuất mang đến cơ…