Các thông số quản lý tài sản radar sóng có hướng dẫnKiểm tra các trường tham số cấu hình khác nhau cho bộ phát radar sóng dẫn đường được hiển thị trong ảnh chụp màn hình này (được chụp trên máy tính cá nhân chạy phần mềm Emerson AMS, thẩm vấn bộ phát cấp Rosemount kiểu 3300) và giải thích tầm quan trọng của mỗi bộ:

Các thông số quản lý tài sản radar sóng có hướng dẫn

1. Bạn có nghĩ rằng việc thiết lập khoảng thời gian của một GWR máy phát bằng chiều dài đầu dò của nó? Tại sao hoặc tại sao không?

2. Lựa chọn “Interf w. imrsd prb ”nghĩa là gì, đặc biệt là so với các tùy chọn chế độ đo khác?

3. Cài đặt “Góc thăm dò” có ý nghĩa gì?

Chia sẻ câu trả lời và giải thích của bạn với chúng tôi thông qua phần bình luận bên dưới.

Đọc tiếp:

Tín dụng: Tony R. Kuphaldt

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

TNBlogs.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *