Công nghệ HCI sẽ phù hợp nhất cho Edge Computing và AI

Năm 2018, thị trường cơ sở hạ tầng siêu hội tụ HCI tiếp tục tốc độ tăng trưởng hai con số, với các nhà cung cấp lớn nhất trong lĩnh vực này, đặc biệt là Dell EMC , VMware (vSAN) và Nutanix , chiếm tỷ trọng doanh thu lớn nhất. Năm 2019,…