Khủng hoảng là cơ hội để thiết lập lại

Không còn nghi ngờ gì nữa, bầu trời kinh tế chúng ta đã vừa sụp đổ. Chúng ta sẽ trải qua một cuộc suy thoái mạnh mẽ, mà tôi hy vọng đây sẽ là một hình chữ V, không phải là một cuộc suy thoái hình chữ L. Điểm mấu chốt là chúng ta phải…