$ 16,5 tỷ USD – Industrial IoT & Smart Factory VN

Các lô hàng robot dự kiến ​​sẽ tăng 39% từ năm 2018 đến năm 2022 từ mức doanh thu hàng năm kỷ lục là 16,5 tỷ USD, theo báo cáo của World Robotics. Hơn một phần ba sản lượng lắp đặt toàn cầu là ở Trung Quốc và năm quốc gia hàng đầu…