Sự dịch chuyển mô hình kinh doanh từ B2B sang B2B2C

Thế giới từng được chia thành hai phân khúc gọn gàng: B2B và B2C. Tuy nhiên, bây giờ, xu hướng là để các phân khúc này hợp nhất thành một: B2B2C. Làm thế nào điều này trở thành hiện thực ? Cung cấp trải nghiệm khách hàng nâng cao thường…

Xu hướng công nghệ trong sản xuất của năm 2019-2020 – Industrial IoT & Smart Factory VN

Công nghiệp 4.0, cuộc cách mạng công nghiệp thứ tư, đang cách mạng hóa sản xuất bằng cách cung cấp cho các nhà sản xuất cơ hội sử dụng các khả năng sản xuất và công nghệ thông tin (CNTT) tiên tiến trong suốt vòng đời sản phẩm. Do đó, các…

Kiến trúc bảo mật cybersecurity cho SCADA

Sự phát triển của Internet of Things (IoT) đã giúp cuộc sống trở nên thuận tiện và hiệu quả hơn cho cả người tiêu dùng và doanh nghiệp trong vài năm qua, nhưng mặt khác, an ninh mạng là một thách thức mới nổi. Đối với các nhà sản xuất…