Ảnh hưởng gì đến máy phát mức thủy tĩnh nếu tỷ trọng chất lỏng thay đổi?Bộ truyền đòn bẩy (LT) trong hệ thống điều khiển mức này là thủy tĩnh; tức là nó cảm nhận mức chất lỏng trong bình dựa trên áp suất thủy tĩnh do chiều cao của chất lỏng trong bình tạo ra:

Máy phát mức thủy tĩnh

Ảnh hưởng gì đến máy phát mức thủy tĩnh nếu tỷ trọng chất lỏng thay đổi?

Giả sử khối lượng riêng của chất lỏng bên trong bình giảm. Điều này sẽ có ảnh hưởng gì đối với kiểm soát mực chất lỏng?

Nói cách khác, mực chất lỏng bên trong bình sẽ làm gì theo thời gian để đáp ứng với sự thay đổi mật độ này?

Hãy chắc chắn giải thích lý do tại sao mức sẽ bị ảnh hưởng (hoặc không bị ảnh hưởng), không chỉ những gì sẽ xảy ra với mức đó.

Chia sẻ câu trả lời và giải thích của bạn với chúng tôi thông qua phần bình luận bên dưới.

Đọc tiếp:

Tín dụng: Tony R. Kuphaldt

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

TNBlogs.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *